Silver Stars
Gwiazdy nigdy nie umierają, co najwyżej idą do piekła aby się przegrupować !
Average WN8 2189 Battle-weighed: 2321
Average Win Rate 55.7%
Average Recent WN8 2358 Battle-weighed: 2562
Average Recent WR 57.35%
Members 25
Average WN8 2321
Win Rate 55.7%
Recent WN8 2562
Recent WR 57.35%
Members 25
NamePositionBattlesWin RateWN8Recent Win RateRecent WN8Tier 10 Tanks (Toggle all)
___Mleczko___Recruit4023953.71%210051.48%1589Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
Progetto 65Medium Tanks45%1604
60TPHeavy Tanks55%1364
B-C 25 tMedium Tanks56.18%1955
STB-1Medium Tanks54.04%1994
121Medium Tanks51.13%2322
Strv 103BTank Destroyers37.14%1495
113Heavy Tanks100%1992
IS-4Heavy Tanks45.36%1986
WZ-111 5AHeavy Tanks60%2380
AMX 50 BHeavy Tanks49.37%1832
FV215bHeavy Tanks57.76%2881
IS-7Heavy Tanks50.9%2203
Centurion AXMedium Tanks56.26%2980
G.W. E 100SPGs45.96%1374
FV215b 183Tank Destroyers50.34%1806
E 100Heavy Tanks57.2%2517
T110E5Heavy Tanks54.95%2479
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers50.23%1677
E 50 MMedium Tanks61.79%3056
T110E4Tank Destroyers59.43%2961
T-62AMedium Tanks55.03%2297
T110E3Tank Destroyers55.23%2462
Foch 155Tank Destroyers43.42%1713
Leopard 1Medium Tanks56.48%2072
T57 HeavyHeavy Tanks52.93%2639
Obj. 907Medium Tanks54.27%1814
S. ConquerorHeavy Tanks52.05%2350
Obj. 140Medium Tanks54.42%2546
WT E 100Tank Destroyers53.61%2287
Foch BTank Destroyers57.89%1537
EBR 105Light Tanks39.34%924
T-100 LTLight Tanks50%1099
Grille 15Tank Destroyers45.19%1809
Obj. 268 4Tank Destroyers58.97%1674
Obj. 277Heavy Tanks43.9%2014
3OT_Nightmare_MoonJunior Officer7602156.12%231456.03%2219Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
Obj. 268Tank Destroyers52.68%2216
B-C 25 tMedium Tanks54.37%2260
AMX 50 BHeavy Tanks51.79%1998
Foch 155Tank Destroyers60.66%1877
Centurion AXMedium Tanks52.56%2285
WT E 100Tank Destroyers50.62%1900
IS-4Heavy Tanks56.25%1896
T92 HMCSPGs60.95%1837
G.W. E 100SPGs52.07%1692
121Medium Tanks55.41%2359
MausHeavy Tanks64.71%2469
Obj. 140Medium Tanks48.76%2336
B-C 155 58SPGs53.01%2052
IS-7Heavy Tanks55.29%1792
ConquerorGCSPGs53.44%1860
113Heavy Tanks55.75%1738
T-62AMedium Tanks54.26%2133
Obj. 261SPGs54.32%2161
T110E5Heavy Tanks52.6%1844
FV215b 183Tank Destroyers52.85%1702
FV215bHeavy Tanks41.67%1915
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers52.35%1881
T110E4Tank Destroyers59.68%1742
E 100Heavy Tanks53.96%1827
T110E3Tank Destroyers56.32%2163
M48 PattonMedium Tanks50.75%2081
E 50 MMedium Tanks53.13%2148
T57 HeavyHeavy Tanks57.62%2557
Leopard 1Medium Tanks49.62%2166
Obj. 263Tank Destroyers53.66%1678
STB-1Medium Tanks51.49%2202
Obj. 430Medium Tanks76.92%2584
T95E6Medium Tanks0%2527
Obj. 907Medium Tanks54.76%2188
FV4005Tank Destroyers53.19%2003
Obj. 260Heavy Tanks60.87%1894
AMX 30 BMedium Tanks50%1944
T-22 med.Medium Tanks50%1526
Type 5 HeavyHeavy Tanks57.58%2242
TVP T 50/51Medium Tanks57.99%2648
Grille 15Tank Destroyers54.29%2587
Strv 103BTank Destroyers47.22%1696
KranvagnHeavy Tanks72.22%2172
121BMedium Tanks100%2372
Rhm. Pzw.Light Tanks51.85%2418
WZ-132-1Light Tanks57.14%2191
AMX 13 105Light Tanks48.28%2371
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks76.47%1885
T-100 LTLight Tanks54.55%1825
SheridanLight Tanks38.1%2105
WZ-111 5AHeavy Tanks51.85%1663
S. ConquerorHeavy Tanks46.67%2598
WZ-113G FTTank Destroyers57.85%2717
Foch BTank Destroyers51.06%1985
AMX M4 54Heavy Tanks80%1431
BadgerTank Destroyers35.71%1951
Obj. 430UMedium Tanks60%2769
Obj. 705AHeavy Tanks50%2139
Obj. 268 4Tank Destroyers55.56%2190
Progetto 65Medium Tanks58.06%2107
Obj. 277Heavy Tanks55%2058
K-91Medium Tanks47.62%1325
60TPHeavy Tanks54.46%1972
Obj. 279 (e)Heavy Tanks55.56%3192
T95/FV4201Heavy Tanks45.45%1378
EBR 105Light Tanks59.52%2186
UDES 15/16Medium Tanks53.85%1881
ManticoreLight Tanks40.91%2047
Carro 45 tMedium Tanks66.67%2045
MAKIZCommander4828653.34%192351.35%1580Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks53.44%2424
Progetto 65Medium Tanks61.9%1905
60TPHeavy Tanks47.37%1504
B-C 25 tMedium Tanks51.66%1771
STB-1Medium Tanks56.2%1833
Type 5 HeavyHeavy Tanks48.39%1796
113Heavy Tanks49.41%1845
IS-4Heavy Tanks52.97%1843
WZ-111 5AHeavy Tanks53.95%2163
AMX 50 BHeavy Tanks51.91%2218
FV215bHeavy Tanks47.62%1413
MausHeavy Tanks49.33%1569
IS-7Heavy Tanks51.22%2125
Centurion AXMedium Tanks50.74%1598
T92 HMCSPGs56.41%2352
Obj. 261SPGs49.43%1933
G.W. E 100SPGs52.44%2044
FV215b 183Tank Destroyers50.42%1723
E 100Heavy Tanks50.49%1811
T110E5Heavy Tanks48.59%1640
B-C 155 58SPGs50.44%1936
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers50.61%1972
ConquerorGCSPGs54.81%2196
T110E4Tank Destroyers66.67%1530
T110E3Tank Destroyers100%1889
Foch 155Tank Destroyers33.33%2372
Leopard 1Medium Tanks52.94%1865
Obj. 907Medium Tanks56.84%1905
S. ConquerorHeavy Tanks53.6%2290
M60Medium Tanks50%1687
BadgerTank Destroyers100%1650
WT E 100Tank Destroyers54.97%1929
Obj. 430Medium Tanks100%1728
AMX 13 105Light Tanks62.5%1088
Foch BTank Destroyers52.38%1483
Grille 15Tank Destroyers52.11%2289
Obj. 430UMedium Tanks50.75%2153
Obj. 277Heavy Tanks56.79%2198
T95E6Medium Tanks41.18%1830
T95/FV4201Heavy Tanks50%1399
Obj. 260Heavy Tanks49.18%1966
VK 72.01 KHeavy Tanks58.65%2056
121BMedium Tanks51.52%1818
AkirskiRecruit1200051.86%158849.39%1566Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
B-C 25 tMedium Tanks64.29%1932
Obj. 140Medium Tanks50.4%1636
IS-7Heavy Tanks48.85%1617
T-62AMedium Tanks52.83%1678
T57 HeavyHeavy Tanks45%1875
Leopard 1Medium Tanks16.67%569
T-100 LTLight Tanks44.07%1723
Obj. 430UMedium Tanks37.5%1920
Obj. 277Heavy Tanks54.1%1666
EBR 105Light Tanks50%1068
White_Death_1990Recruitment Officer4640956.42%260460.81%2427Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.75%2463
KranvagnHeavy Tanks62.11%2524
Progetto 65Medium Tanks61.46%2966
RinoceronteHeavy Tanks39.02%2132
60TPHeavy Tanks56.62%2076
B-C 25 tMedium Tanks56.17%3352
STB-1Medium Tanks61.62%3339
Type 5 HeavyHeavy Tanks59.09%2252
Strv 103BTank Destroyers55.12%2126
CS-63Medium Tanks60.71%2725
113Heavy Tanks61.06%3895
WZ-111 5AHeavy Tanks67.72%3743
AMX 50 BHeavy Tanks58.73%3167
FV215bHeavy Tanks60%3629
IS-7Heavy Tanks54.92%2499
T92 HMCSPGs40%1243
G.W. E 100SPGs52.12%1392
E 100Heavy Tanks53.17%2365
T110E5Heavy Tanks54.74%2838
ConquerorGCSPGs58.75%1526
T110E4Tank Destroyers62.68%2512
Obj. 268Tank Destroyers59.05%2264
T-62AMedium Tanks56.03%3081
T110E3Tank Destroyers53.13%2074
FV4005Tank Destroyers51.45%1743
Leopard 1Medium Tanks55.6%2915
T57 HeavyHeavy Tanks55.1%2841
Obj. 907Medium Tanks57.02%1924
S. ConquerorHeavy Tanks51.2%2275
M60Medium Tanks63.89%2534
Obj. 140Medium Tanks57.06%3459
EBR 105Light Tanks60.22%2805
T-100 LTLight Tanks65.25%2330
Obj. 430UMedium Tanks65.69%2621
Obj. 277Heavy Tanks55.95%2126
T95/FV4201Heavy Tanks55.56%2238
Obj. 260Heavy Tanks66.67%2332
VK 72.01 KHeavy Tanks47.91%1896
T-22 med.Medium Tanks61.54%2369
121BMedium Tanks60.53%2076
pawcypPrivate5468958.17%276660.38%3623Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks62.7%3736
KranvagnHeavy Tanks57.29%3078
Progetto 65Medium Tanks64.21%3841
Vz. 55Heavy Tanks57.41%3827
60TPHeavy Tanks61.94%3002
B-C 25 tMedium Tanks58.66%3514
STB-1Medium Tanks62.47%3244
Type 5 HeavyHeavy Tanks52.27%2852
121Medium Tanks54.5%2938
Strv 103BTank Destroyers50.88%2941
CS-63Medium Tanks71.88%3292
113Heavy Tanks66.67%3507
IS-4Heavy Tanks63.27%2907
WZ-111 5AHeavy Tanks59%3125
AMX 50 BHeavy Tanks55.65%3129
MausHeavy Tanks100%2347
IS-7Heavy Tanks60.96%2963
Centurion AXMedium Tanks60.19%2966
G.W. E 100SPGs57.37%2350
E 100Heavy Tanks58.31%2719
T110E5Heavy Tanks59.66%3391
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers54.22%2731
E 50 MMedium Tanks56.87%3093
ConquerorGCSPGs52.31%1674
Obj. 268Tank Destroyers56.65%2559
T-62AMedium Tanks60.89%3253
FV4005Tank Destroyers46.6%2354
M48 PattonMedium Tanks50.56%2588
Leopard 1Medium Tanks53.96%2891
T57 HeavyHeavy Tanks65.45%2960
Obj. 907Medium Tanks65.89%3551
S. ConquerorHeavy Tanks64.44%2455
Obj. 140Medium Tanks59.47%3223
Obj. 430Medium Tanks67.72%3381
AMX 13 105Light Tanks53.87%3928
EBR 105Light Tanks60.17%3237
T-100 LTLight Tanks57.27%3719
Grille 15Tank Destroyers59.4%2688
SheridanLight Tanks62.79%3184
Obj. 430UMedium Tanks60%3328
Rhm. Pzw.Light Tanks51.01%3311
Obj. 268 4Tank Destroyers66.67%2946
Obj. 705AHeavy Tanks57.53%2984
Obj. 277Heavy Tanks60.92%3748
Obj. 279 (e)Heavy Tanks76.12%2907
Obj. 260Heavy Tanks64.3%3328
tito455Private2866755.74%210061.13%2845Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks59.46%3188
Progetto 65Medium Tanks50%2671
B-C 25 tMedium Tanks55.6%2565
121Medium Tanks54.36%2215
Strv 103BTank Destroyers71.43%2731
113Heavy Tanks62.5%2276
IS-4Heavy Tanks66.67%2487
WZ-111 5AHeavy Tanks60.22%2410
AMX 50 BHeavy Tanks60.61%2449
MausHeavy Tanks55.91%2072
IS-7Heavy Tanks55.7%2453
Centurion AXMedium Tanks56.25%2895
Obj. 261SPGs57.34%1807
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers58.64%2302
E 50 MMedium Tanks58.12%2633
T-62AMedium Tanks35.71%1182
Foch 155Tank Destroyers81.82%1730
M48 PattonMedium Tanks52%2785
T57 HeavyHeavy Tanks66.18%2497
AMX 30 BMedium Tanks54.36%2650
S. ConquerorHeavy Tanks65.52%3121
BadgerTank Destroyers60.36%2388
Obj. 140Medium Tanks62.59%2829
AMX M4 54Heavy Tanks45.88%2482
Obj. 430Medium Tanks60.78%2378
AMX 13 105Light Tanks63.64%2820
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks64.04%2309
Obj. 430UMedium Tanks66.8%2756
Rhm. Pzw.Light Tanks56.76%2607
K-91Medium Tanks58.51%2556
Obj. 277Heavy Tanks72.5%2949
Rigel95Junior Officer4324458.84%287762.09%3722Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
STB-1Medium Tanks53.55%3005
Strv 103BTank Destroyers56.17%2635
113Heavy Tanks60.29%3871
IS-4Heavy Tanks59.6%2587
WZ-111 5AHeavy Tanks55.84%3452
AMX 50 BHeavy Tanks61.78%3723
FV215bHeavy Tanks62.34%3391
IS-7Heavy Tanks60.29%3146
E 100Heavy Tanks65.93%3008
T110E5Heavy Tanks62.54%2909
T110E4Tank Destroyers55.09%2449
T-62AMedium Tanks61.48%3173
T57 HeavyHeavy Tanks59.03%3030
Obj. 907Medium Tanks66.33%3073
S. ConquerorHeavy Tanks65.56%4207
Obj. 140Medium Tanks61.02%3267
T-100 LTLight Tanks49.74%2185
Obj. 277Heavy Tanks63.31%3697
T95E6Medium Tanks100%6479
T95/FV4201Heavy Tanks61.35%3292
Obj. 260Heavy Tanks62.01%3791
VK 72.01 KHeavy Tanks0%1158
arus0703Private4051953.12%192257.22%2503Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks56.23%2562
KranvagnHeavy Tanks58.41%2096
Progetto 65Medium Tanks63.83%2595
60TPHeavy Tanks58.97%2758
B-C 25 tMedium Tanks49.27%2271
STB-1Medium Tanks66.67%2507
Type 5 HeavyHeavy Tanks60.46%2301
Strv 103BTank Destroyers54.46%2002
113Heavy Tanks36.11%920
IS-4Heavy Tanks50.5%1673
WZ-111 5AHeavy Tanks50.68%1903
AMX 50 BHeavy Tanks53.1%2511
IS-7Heavy Tanks53.56%2075
Obj. 261SPGs49.11%1456
E 100Heavy Tanks42.86%1762
T110E5Heavy Tanks53.47%2167
ConquerorGCSPGs46.67%1371
T110E4Tank Destroyers53.09%1999
T-62AMedium Tanks52.11%1924
T110E3Tank Destroyers50.66%1659
FV4005Tank Destroyers54.44%2300
M48 PattonMedium Tanks44.93%2319
Obj. 263Tank Destroyers48.69%1990
Leopard 1Medium Tanks57.72%2784
AMX 30 BMedium Tanks50.2%1799
Obj. 907Medium Tanks50.23%2097
S. ConquerorHeavy Tanks58.89%2690
Obj. 140Medium Tanks49.18%1967
AMX 13 105Light Tanks46.43%1814
EBR 105Light Tanks57.51%1874
T-100 LTLight Tanks51.64%1551
SheridanLight Tanks28.57%1895
Obj. 430UMedium Tanks56.52%2276
Obj. 268 4Tank Destroyers56.94%2400
Obj. 277Heavy Tanks64.32%2662
Obj. 279 (e)Heavy Tanks60.59%2233
T95/FV4201Heavy Tanks58.1%2138
Obj. 260Heavy Tanks57.89%1894
____bonus____Junior Officer5007060.38%294859.58%2607Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks55.68%2201
Progetto 65Medium Tanks60.15%3150
60TPHeavy Tanks61.01%3012
B-C 25 tMedium Tanks62.18%3468
STB-1Medium Tanks56.29%2366
Type 5 HeavyHeavy Tanks64.82%2526
Strv 103BTank Destroyers54.78%2216
CS-63Medium Tanks57.14%2605
UDES 15/16Medium Tanks56.18%2434
AMX 50 BHeavy Tanks57.2%2944
MausHeavy Tanks64.51%3059
IS-7Heavy Tanks62.65%3095
T92 HMCSPGs51.58%1943
T110E5Heavy Tanks60.53%2878
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers52.84%1769
E 50 MMedium Tanks58.01%2248
ConquerorGCSPGs54.46%1648
T110E4Tank Destroyers58.94%2569
T110E3Tank Destroyers60%2708
M48 PattonMedium Tanks59.01%2435
Obj. 263Tank Destroyers56.81%2249
Leopard 1Medium Tanks64.63%3733
AMX 30 BMedium Tanks55.76%1889
Obj. 907Medium Tanks54.97%2089
S. ConquerorHeavy Tanks58.11%3186
M60Medium Tanks57.69%2183
Obj. 140Medium Tanks62.15%3029
WT E 100Tank Destroyers56.25%2536
AMX 13 105Light Tanks65.22%1844
EBR 105Light Tanks59.36%2976
T-100 LTLight Tanks56.06%2529
Grille 15Tank Destroyers56.3%2309
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks61%2491
Obj. 430UMedium Tanks61.9%2560
Obj. 268 4Tank Destroyers52.22%2183
Obj. 705AHeavy Tanks52.7%2411
K-91Medium Tanks58.68%3109
Obj. 277Heavy Tanks55.38%2527
ST-IIHeavy Tanks57.14%2141
Obj. 279 (e)Heavy Tanks62.07%2366
Carro 45 tMedium Tanks53.15%2798
T95E6Medium Tanks71.43%2258
T95/FV4201Heavy Tanks60.97%2733
Obj. 260Heavy Tanks54.59%2503
VK 72.01 KHeavy Tanks67.83%2665
ManticoreLight Tanks60.92%2335
WOZNIAKPPrivate617058.7%246562.48%2420Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
Strv 103BTank Destroyers41.67%1410
WZ-111 5AHeavy Tanks46.67%1485
FV215bHeavy Tanks77.27%2255
IS-7Heavy Tanks60.27%3317
ConquerorGCSPGs52.98%1746
T110E3Tank Destroyers63.16%2805
Leopard 1Medium Tanks58.26%2707
Obj. 140Medium Tanks55.97%2514
EBR 105Light Tanks56.1%2134
Obj. 430UMedium Tanks57.01%2453
Obj. 277Heavy Tanks60.24%2565
T95/FV4201Heavy Tanks67.59%2713
patryk_rooneyRecruit4266356.69%239457.77%2968Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks100%5563
KranvagnHeavy Tanks62.5%2075
60TPHeavy Tanks60.47%3272
B-C 25 tMedium Tanks60.3%3003
STB-1Medium Tanks64.38%3235
Type 5 HeavyHeavy Tanks51.61%3092
Strv 103BTank Destroyers75%3646
113Heavy Tanks61.47%3359
UDES 15/16Medium Tanks65.66%3551
WZ-111 5AHeavy Tanks59.15%3324
AMX 50 BHeavy Tanks57.3%3409
IS-7Heavy Tanks55.56%2666
FV215b 183Tank Destroyers52.63%2104
E 100Heavy Tanks51.88%2254
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers53.33%1722
E 50 MMedium Tanks53.68%2262
T110E4Tank Destroyers100%3736
M48 PattonMedium Tanks100%4561
Leopard 1Medium Tanks66.15%3685
T57 HeavyHeavy Tanks100%10060
Obj. 907Medium Tanks0%1493
S. ConquerorHeavy Tanks72.5%3637
BadgerTank Destroyers61.54%3093
Obj. 140Medium Tanks57.02%2940
Obj. 430Medium Tanks0%146
AMX 13 105Light Tanks58.77%3058
EBR 105Light Tanks61.07%2661
Grille 15Tank Destroyers80%1848
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks100%5124
Obj. 430UMedium Tanks59.17%3373
Obj. 268 4Tank Destroyers56.25%3011
Obj. 705AHeavy Tanks53.85%2609
K-91Medium Tanks65.52%3017
Obj. 277Heavy Tanks58.79%3496
Obj. 279 (e)Heavy Tanks65.38%3311
T95E6Medium Tanks66.07%4236
T95/FV4201Heavy Tanks61.22%2764
_Priah_Private3268652.19%175352.82%1928Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.4%1712
KranvagnHeavy Tanks42.86%1443
Progetto 65Medium Tanks52.59%1850
60TPHeavy Tanks60.13%1819
B-C 25 tMedium Tanks54%2183
STB-1Medium Tanks59.86%1678
121Medium Tanks47.83%1628
Strv 103BTank Destroyers51.06%2068
113Heavy Tanks33.33%2157
UDES 15/16Medium Tanks68.18%1839
WZ-132-1Light Tanks0%2613
IS-4Heavy Tanks50%1940
WZ-111 5AHeavy Tanks59.18%2178
AMX 50 BHeavy Tanks48.48%1727
MausHeavy Tanks51.22%1269
IS-7Heavy Tanks55%1986
E 100Heavy Tanks52.57%1864
T110E5Heavy Tanks51.79%2129
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers46.32%1835
E 50 MMedium Tanks50%1342
T-62AMedium Tanks55.56%2024
T110E3Tank Destroyers44.44%1569
M48 PattonMedium Tanks45.19%1897
Leopard 1Medium Tanks50.56%1889
T57 HeavyHeavy Tanks54.26%2105
Obj. 907Medium Tanks55.11%2379
S. ConquerorHeavy Tanks46.88%1750
Obj. 140Medium Tanks52.11%2071
EBR 105Light Tanks56.1%948
T-100 LTLight Tanks57.89%2014
Obj. 430UMedium Tanks45.31%1565
Obj. 705AHeavy Tanks50.93%1625
Obj. 277Heavy Tanks55.26%1996
ST-IIHeavy Tanks48.28%1557
T95/FV4201Heavy Tanks50.62%1581
Obj. 260Heavy Tanks50.75%1408
Nost3r_Recruit389753.25%202153.85%1876Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
STB-1Medium Tanks55.32%1680
IS-7Heavy Tanks64.29%2976
T92 HMCSPGs53.75%1407
T110E3Tank Destroyers46.15%1869
T57 HeavyHeavy Tanks60%2221
S. ConquerorHeavy Tanks60%2966
Obj. 140Medium Tanks33.33%2400
EBR 105Light Tanks0%4119
Obj. 430UMedium Tanks58.89%3146
Obj. 268 4Tank Destroyers51.02%2544
Obj. 705AHeavy Tanks100%1473
Obj. 277Heavy Tanks50%4204
EmilianoooRecruit2147557.15%257961.3%3058Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks62.84%3880
Progetto 65Medium Tanks65.32%3694
B-C 25 tMedium Tanks53.87%3064
STB-1Medium Tanks61.11%3482
113Heavy Tanks56.08%3076
WZ-111 5AHeavy Tanks61.83%3495
FV215bHeavy Tanks58.87%3039
IS-7Heavy Tanks55.8%2699
E 100Heavy Tanks54.22%2239
T110E5Heavy Tanks62.91%3327
T-62AMedium Tanks56.19%3181
M48 PattonMedium Tanks56.53%3086
Leopard 1Medium Tanks61.68%3963
Obj. 907Medium Tanks61.11%3131
S. ConquerorHeavy Tanks61.76%3375
Obj. 140Medium Tanks61.66%3165
AMX 13 105Light Tanks73.68%2646
Foch BTank Destroyers62.5%3031
T-100 LTLight Tanks55.09%2690
Obj. 268 4Tank Destroyers58.13%3016
Obj. 277Heavy Tanks62.76%3405
Obj. 260Heavy Tanks68.82%3532
TermogumonapazarkaJunior Officer801058.64%282156.25%2386Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks62.96%2637
B-C 25 tMedium Tanks56.48%2478
WZ-132-1Light Tanks56.12%2522
WZ-111 5AHeavy Tanks53.85%1937
AMX 50 BHeavy Tanks60.39%2961
Obj. 907Medium Tanks58.97%2264
Obj. 140Medium Tanks47.62%2865
AMX 13 105Light Tanks69.23%2943
EBR 105Light Tanks50.42%2279
T-100 LTLight Tanks55%3129
tonik_161Private2326254.44%219156.88%2861Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks55.36%3229
Progetto 65Medium Tanks61.54%3541
B-C 25 tMedium Tanks63.85%2807
WZ-111 5AHeavy Tanks67.42%3910
E 50 MMedium Tanks67.94%3273
Foch 155Tank Destroyers36.96%1895
Leopard 1Medium Tanks59.55%3612
T57 HeavyHeavy Tanks58.33%2680
Obj. 140Medium Tanks59.17%2888
EBR 105Light Tanks54.9%2377
Obj. 430UMedium Tanks57.31%2678
Obj. 277Heavy Tanks60.93%2892
121BMedium Tanks58.85%3266
SubbNaturalRecruit905857.21%261261.94%3607Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks55.43%2832
B-C 25 tMedium Tanks50.79%2271
STB-1Medium Tanks59.38%2917
Type 5 HeavyHeavy Tanks77.78%1611
Strv 103BTank Destroyers46.67%2181
CS-63Medium Tanks100%3141
WZ-111 5AHeavy Tanks52.27%2552
Obj. 261SPGs50%1729
G.W. E 100SPGs57.24%1890
ConquerorGCSPGs48.53%1973
T110E3Tank Destroyers66.67%2688
Leopard 1Medium Tanks41.18%2117
S. ConquerorHeavy Tanks62.96%2722
Obj. 140Medium Tanks48.65%2139
EBR 105Light Tanks62.9%2872
T-100 LTLight Tanks44%2102
Obj. 430UMedium Tanks54.55%2578
Obj. 268 4Tank Destroyers100%10232
Obj. 277Heavy Tanks43.48%1986
T95/FV4201Heavy Tanks64.29%2250
ManticoreLight Tanks42.42%2081
spoxik99Executive Officer1983954.32%199453.92%2282Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks55.39%2804
KranvagnHeavy Tanks50.88%2406
Progetto 65Medium Tanks56.74%2812
B-C 25 tMedium Tanks55.77%2636
STB-1Medium Tanks54.43%2166
Type 5 HeavyHeavy Tanks53.19%2526
WZ-111 5AHeavy Tanks63.16%1774
MausHeavy Tanks60.61%2089
IS-7Heavy Tanks45.24%1621
T92 HMCSPGs62%1584
G.W. E 100SPGs63.22%1775
FV215b 183Tank Destroyers61.11%2768
T110E5Heavy Tanks57.14%2540
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers60%1318
ConquerorGCSPGs64.29%1821
T110E4Tank Destroyers67.65%2276
T110E3Tank Destroyers61.9%2350
M48 PattonMedium Tanks62.58%2694
T57 HeavyHeavy Tanks52.63%2561
Obj. 907Medium Tanks64.52%2588
S. ConquerorHeavy Tanks65.31%2455
M60Medium Tanks66.67%2349
Obj. 140Medium Tanks63.16%2324
AMX 13 105Light Tanks51.63%2742
EBR 105Light Tanks56.14%2277
T-100 LTLight Tanks58.14%2346
Grille 15Tank Destroyers61.85%2618
SheridanLight Tanks55.93%2394
Obj. 430UMedium Tanks56%1901
Obj. 268 4Tank Destroyers57.58%2119
K-91Medium Tanks50%1164
Obj. 277Heavy Tanks62.5%2503
T95/FV4201Heavy Tanks61.76%2452
Obj. 260Heavy Tanks50%2217
martimb01Executive Officer2764450.65%155854.73%1795Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks50.97%1924
KranvagnHeavy Tanks67.52%2423
Progetto 65Medium Tanks58.57%2165
60TPHeavy Tanks59.3%2259
B-C 25 tMedium Tanks36.84%1774
STB-1Medium Tanks60%2507
Type 5 HeavyHeavy Tanks59.57%2214
WZ-111 5AHeavy Tanks57.42%2530
AMX 50 BHeavy Tanks57.14%2274
MausHeavy Tanks66.67%6032
IS-7Heavy Tanks50%2062
T92 HMCSPGs52.67%1753
Obj. 261SPGs54.55%1470
G.W. E 100SPGs53.68%1463
E 100Heavy Tanks50.72%2383
T110E5Heavy Tanks53.38%1816
E 50 MMedium Tanks44.44%1943
ConquerorGCSPGs52.89%2151
T110E4Tank Destroyers58.73%2853
T110E3Tank Destroyers55.37%2015
FV4005Tank Destroyers56%2000
M48 PattonMedium Tanks50.74%1991
Leopard 1Medium Tanks58.7%2609
T57 HeavyHeavy Tanks45.33%1923
Obj. 907Medium Tanks50%3252
S. ConquerorHeavy Tanks60.66%3074
Obj. 140Medium Tanks51.69%1817
AMX 13 105Light Tanks48.61%1990
Grille 15Tank Destroyers50.33%2055
Obj. 430UMedium Tanks58.14%2090
Obj. 705AHeavy Tanks57.14%2294
Obj. 277Heavy Tanks60.17%3569
T95E6Medium Tanks64.62%2026
T95/FV4201Heavy Tanks64.29%2752
Obj. 260Heavy Tanks58.82%1849
VK 72.01 KHeavy Tanks50%1901
121BMedium Tanks55.56%2458
argal_1Reservist1682654.66%232355.73%2595Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
RinoceronteHeavy Tanks45.45%2481
B-C 25 tMedium Tanks53.68%2678
STB-1Medium Tanks57.14%3415
IS-4Heavy Tanks55.5%2683
WZ-111 5AHeavy Tanks56.73%3051
IS-7Heavy Tanks59.96%3448
E 100Heavy Tanks59.84%3218
T110E5Heavy Tanks53.3%2815
T110E4Tank Destroyers56.9%2396
T57 HeavyHeavy Tanks31.25%1743
Obj. 907Medium Tanks56.27%2857
S. ConquerorHeavy Tanks57.83%3613
Obj. 140Medium Tanks54.13%2745
AMX 13 105Light Tanks53.06%2881
EBR 105Light Tanks61.64%2652
Grille 15Tank Destroyers47.92%1885
Obj. 430UMedium Tanks56.52%3060
Obj. 277Heavy Tanks59.54%3544
ST-IIHeavy Tanks33.33%2118
T95/FV4201Heavy Tanks52.54%2589
Black_Death_1990Recruitment Officer430959.53%337160.99%3294Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
B-C 25 tMedium Tanks54.28%3382
STB-1Medium Tanks58.59%2844
CS-63Medium Tanks44.44%1940
WZ-111 5AHeavy Tanks65%3300
FV215bHeavy Tanks47.96%2938
Obj. 907Medium Tanks50%6011
S. ConquerorHeavy Tanks57.63%3242
Obj. 277Heavy Tanks60.11%3572
bls5Private1721656.65%267549.13%2166Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks57.28%2751
Progetto 65Medium Tanks55.8%2672
B-C 25 tMedium Tanks49.65%2255
UDES 15/16Medium Tanks47.92%1924
AMX 50 BHeavy Tanks59.89%2240
Centurion AXMedium Tanks48.99%2067
Obj. 140Medium Tanks52.71%2098
AMX 13 105Light Tanks54.58%2897
EBR 105Light Tanks56.15%3142
T-100 LTLight Tanks53.32%2779
Grille 15Tank Destroyers53.92%1753
Obj. 430UMedium Tanks56.92%2159
K-91Medium Tanks50.52%2550
Obj. 277Heavy Tanks55.65%2899
ManticoreLight Tanks59.19%2987
neveeeeeee__Private00%0--Player has no tier 10 tanks or there is no recent data.
CaradrinRecruit639347.79%83449.12%1039Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
Obj. 261SPGs47.53%1073
Obj. 430UMedium Tanks42.95%675
Obj. 705AHeavy Tanks56.92%995
Obj. 277Heavy Tanks60.42%1224
NameWRWN8
___Mleczko___53.71%2100
3OT_Nightmare_Moon56.12%2314
MAKIZ53.34%1923
Akirski51.86%1588
White_Death_199056.42%2604
pawcyp58.17%2766
tito45555.74%2100
Rigel9558.84%2877
arus070353.12%1922
____bonus____60.38%2948
WOZNIAKP58.7%2465
patryk_rooney56.69%2394
_Priah_52.19%1753
Nost3r_53.25%2021
Emilianooo57.15%2579
Termogumonapazarka58.64%2821
tonik_16154.44%2191
SubbNatural57.21%2612
spoxik9954.32%1994
martimb0150.65%1558
argal_154.66%2323
Black_Death_199059.53%3371
bls556.65%2675
neveeeeeee__0%0
Caradrin47.79%834WoTLabs is a free, player created web service for World of Tanks. WoTLabs is not an official website of Wargaming.net or any of its services.
World of Tanks is a trademark of Wargaming.net