Latest Update (01/03/2020): Dark mode now available!
Dywizjon Dezerterów
Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości.
Average WN8 1076 Battle-weighed: 1311
Average Win Rate 50.92%
Average Recent WN8 494 Battle-weighed: 1483
Average Recent WR 49.9%
Members 3
Average WN8 1311
Win Rate 50.92%
Recent WN8 1483
Recent WR 49.9%
Members 3
NamePositionBattlesWin RateWN8Recent Win RateRecent WN8Tier 10 Tanks (Toggle all)
ojciec_PLRecruit10156.44%1474--Player has no tier 10 tanks or there is no recent data.
plmlkplmlk2Commander64644.12%432--Player has no tier 10 tanks or there is no recent data.
mikeuspl4779251%132349.9%1483Player has no tier 10 tanks or there is no recent data.
NameWRWN8
ojciec_PL56.44%1474
plmlkplmlk244.12%432
mikeuspl51%1323WoTLabs is a free, player created web service for World of Tanks. WoTLabs is not an official website of Wargaming.net or any of its services.
World of Tanks is a trademark of Wargaming.net